Έδρα:
Πέτρου Ράλλη 107, 182 33 Ρέντης Τηλ.: 561 50 43, 561 50 56, 561 51 40,
Fax......: 544 31 97.
.
Θέση Κουταλά, Ελευσίνα.
Επιστροφή