Επιστροφή  
Profile

Η "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε" είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο των χαλυβδοσωλήνων και των σχετικών εξαρτημάτων.

Δραστηριοποιείται στο χώρο του υδραυλικού βιομηχανικού εξοπλισμού από το τέλος του 1950 ως εισαγωγική επιχείρηση και ήδη από το 1960 συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς Οίκους.

 

 

 

Τα προϊόντα της σήμερα, πλέον των χαλυβδοσωλήνων, για τα οποία η επιχείρηση είναι ευρέως γνωστή, περιλαμβάνουν και μια σειρά εξαρτημάτων όπως:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασίου κατά DIN 50049/3.1B & ISO 9001-9002 και πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν οι μεγάλοι κατασκευαστές.

 

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Ρέντη, στον Πειραιά.
Οι κεντρικές αποθήκες καθώς και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην βιομηχανική ζώνη της Ελευσίνας.