Συγκολλητά   Εξαρτήματα  Σωλήνων

 

 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90° DIN 2605
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90° L/R - S/R ASTM A - 234 WPB
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45° L/R - S/R ASTM A - 234 WPB
 ΤΑΦ ASTM A - 234 WPB
 TAΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ASTM A - 234 WPB
 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ASTM A - 234 WPB
 CAPS ASTM A - 234 WPB
 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ: ΚΑΜΠΥΛΕΣ - ΤΑΦ -  ΣΥΣΤΟΛΕΣ ASTM A - 234 SCH 10S

 

 

Επιστροφή